Työhyvinvointi määrittyy erilaisten lähteiden mukaan paletiksi, joka sisältää 1) ennaltaehkäisevää liikuntaa; 2) kivun ja sairauden hoitoa; 3) ergonomiaa; 4) järkevää ravintoa sekä 5) sosiaalisesti toimivia ihmissuhteita työpaikoilla. Väitämme, että tästä paletista puuttuu yksi merkittävä palikka, nimittäin kehonkäyttö. Siis se, miten ihmiset käyttävät kehoaan työssä ja sen ulkopuolella. Keho nimittäin toimii sitä paremmin, mitä järkevämmin sitä käyttää.

Pienet lapset ovat taloudellisia ja nerokkaita kehonkäyttäjiä. Leikki-ikäiset eivät kohdista itseensä turhaa ja rappeuttavaa rasitusta päivän touhujen aikana. Kolmen ikävuoden tienoilla, lihaskontrollin kehittyessä, lapset oppivat aikuisilta haitallisia tapoja toimia arjessa. Näitä haitallisia tapoja ovat erilaiset jännittymiset ja jähmettymiset, jotka häiritsevät lapsen tasapainoa ja joita he joutuvat kompensoimaan jännittämällä kehoa eri paikoista lisää. Elämän kuluessa näitä totunnaisia toimintamalleja vahvistetaan, jolloin keho menee aina vain enemmän epätasapainoon. Huononevasta kehonkäytöstä seuraa kipuja ja liikkumiseen liittyviä vaikeuksia. Siitä seuraa myös vaikeuksia löytää mukavia, helppoja työasentoja.

Erilaiset selkäkivut ovat suurin yksittäinen työstä poissaolojen syy Suomessa. Näitä kipuja hoidetaan kipulääkityksellä, fysioterapialla, liikunnalla ja muuttamalla työergonomiaa. Nämä kaikki ovat varmasti tarpeellisia, mutta valitettavasti yksikään näistä ei poista sitä kipujen syytä, joka tulee rasitusta tuottavasta kehonkäytöstä. Vaikka ergonomia olisi kuinka täydellinen, siinä voi silti toimia tavalla, joka kipeyttää kehon.

Kevyesti Töissä –valmennus pureutuu nimenomaan tähän tarjoten puuttuvan palikan työperäisten kipujen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Me opetamme asiakkaamme parantamaan kehonkäyttöään siten, että he oppivat välttämään turhaa rasitusta. Opetus perustuu Alexander-tekniikkaan, jonka tehoista tuki- ja liikuntaelimiin liittyvien kipujen vähentymisessä ja päivittäisen työtehon nousussa on paljon tutkimusevidenssiä. Työantajalle kustannustehokas Kevyesti Töissä -palvelu tuo selvää säästöä vähentyneinä sairauspoissaoloina ja lisääntyneenä työtehona.

 

Sirpa Tapaninen ja Jyri Lamminmäki

Kevyesti Töissä asiantuntijat