Kevyttä ja vaivatonta kehonkäyttöä on opetettu jo yli sata vuotta Alexander-tekniikalla. Opetus tapahtuu perinteisesti siten, että opettaja ohjaa asiakkaan olemista ja liikkumista käsillään. Tyypillisin opetusmuoto on henkilökohtainen ohjaus yksityistunneilla, mutta varsinkin Suomessa erilaiset ryhmissä tapahtuvat opetustilanteet ovat olleet suosittuja.

Alexander-tekniikan tehoja on tutkittu tällä vuosituhannella. Käytössä on paljon luotettavia ja vakuuttavia tutkimustuloksia koskien Alexander-tekniikan tehoja erilaisten kipujen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä sekä työtehon kohoamisessa. Havahduimme Jyrin kanssa siihen, että tästä huolimatta Alexander-tekniikka on edelleen marginaalissa eikä sitä juuri tunneta. Tämän vuoksi toimme omalta osaltamme kehonkäytön opetusta tälle vuosituhannelle luomalla virtuaalisen on-line -oppimateriaalin perinteisen käsillä ohjauksen tueksi. Ajattelimme, että näin saamme palvelun levitettyä laajemmalle erilaisten ihmisten ulottuville tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla.

 

Valmennus ja on-line –oppimateriaali on jaettu selkeisiin temaattisiin opetuskokonaisuuksiin. Näitä ovat muiden muassa hyvän kehonkäytön perusteet, tietokoneella työskentely istuen, tietokoneella työskentely seisten, puhuminen ja äänenkäyttö, stressinhallinta ja palautuminen. Ajatuksemme on ollut, että tällä tavoin jäsenneltynä asiakkaamme saavat heti kättelyssä selkeän kuvan siitä, että kyseessä on valmennus, jonka avulla voi helpottaa koko elämäänsä missä tahansa. Kehon ja hyvinvoinnin kannalta on välttämätöntä olla ja liikkua kevyesti aina ja kaikkialla – tietokoneen ääressä, esineitä nostaessaan, kahvia juodessaan tai golfatessaan.

 

Kevyesti Töissä -opetuskokonaisuuksia voivat hyödyntää niin yritykset ja työyhteisöt, harrastusryhmät kuin yksityisetkin.