Vuonna 2015 julkaistun ASPEN –tutkimuksen mukaan fysioterapian (FT) ja Alexander-tekniikan (AT) yhdistämisellä saatiin tehokkaita ja kestäviä tuloksia kroonisista selkäkivuista kärsivien potilaiden kanssa.

 

Tutkimus toteutettiin siten, että kroonisista selkäkivuista kärsivät potilaat (yhteensä 89 henkilöä) jaettiin neljään ryhmään, joista yksi sai ns perinteisen hoidon, joka koostui lähinnä levosta ja kipulääkityksestä. Toinen ryhmä sai 10 Alexander-tekniikan yksityistuntia. Kolmas ryhmä sai 12 käyntiä fysioterapeutilla. Neljäs ryhmä sai sekä 12 käyntiä fysioterapeutilla että 10 Alexander-tekniikan yksityistuntia.

 

Alexander-tekniikan opettajan avulla asiakkaat oppivat välttämään haitallisia kehonkäytön tottumuksiaan. Fysioterapiaan kuului sekä kivun ja ortopedisten ongelmien hoitoa että fysioterapeuttisten harjoitusten opettamista. Tutkimuksessa todettiin, että fysioterapian ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti tehokkaampia ja kestävämpiä tuloksia kuin kumpikaan yksin. Näitä tuloksia olivat esimerkiksi:

 

  • Parempi kehonhallinta, tasapaino ja asentotuntoaisti (AT)
  • Selän lihasten toiminnan tehostuminen (AT)) ja vahvistuminen (FT)
  • Kehon lihasten joustavuuden (AT + FT) ja voiman (FT) lisääntyminen
  • Selkäkipujen väheneminen (AT + FT)
  • Päivittäisen toimintakyvyn lisääntyminen (AT + FT)

 

Tulokset osoittautuivat kestäviksi pitkällä aikavälillä, koska Alexander-tekniikka tuotti oppimisprosessin kautta hoitotuloksiin kestävyyden. Asiakkaat pystyivät välttämään fysioterapeuttisia harjoituksia tehdessään omia totunnaisia haitallisia toimintatapojaan, jolloin he pystyivät hyödyntämään harjoitukset mahdollisimman tehokkaasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Alexander-tekniikan ja fysioterapian yhdistelmä hoitaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja niin, että vaikutukset pysyvät kauemmin kuin perinteisissä lähestymistavoissa. Tämä puolestaan merkitsee kustannussäästöjä työnantajille. Tutkimus löytyy osoitteesta https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642555

 

Kevyesti Töissä –tiimi innostui tästä. Olemme käynnistäneet täysin uudenlaisen yhteistyön Tampereen OMT – Keskuksen kanssa. Tarjoamme asiakkaille paketteja, joissa OMT -fysioterapeutit hoitavat asiakkaat ja me valmennamme heitä kevyempään kehonkäyttöön. Osa tapaamisista on ryhmätyöskentelyä, jossa asiakkaan käytössä on sekä fysioterapeutti että Alexander-tekniikan opettaja.