Kestävä ratkaisu hammaslääkäreiden ja hammashoitajien tuki- ja liiikuntaelinvaivoihin

 

Tilastojen mukaan suurin yksittäinen työpoissaolon syy Suomessa ovat erilaiset selkäkivut. Toiseksi suurin ovat polvivaivat. (www.terveystalo.fi/nainsuomisairastaa). Vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa todettiin 79% tutkituista hammaslääkäreistä kärsivän näistä vaivoista. (Leino-Arjas, Päivi et al: Musculosceletal Disorders among Dentists and Teachers. Interaction between Physical workload, overweight and genetic susceptibility 2009).

Kevyesti Töissä –valmennus tarjoaa näyttöön perustuvan ja ongelmien syihin pureutuvan tavan ehkäistä ja helpottaa kroonisia työperäisiä kipuja hammaslääkäreillä ja hammashoitajilla.

 

Hoidetaanko syytä vai oireita

Työperäisiä kipuja ja vaivoja lähestytään yleensä oireita helpottaen ja helpotus on lähes poikkeuksetta lyhytaikainen. Oireiden hoitaminen on todella tärkeää, mutta se ei puutu ongelman varsinaiseen syyhyn, joka on pitkään jatkuva eteen ja alas suuntautunut, romahtanut työasento. Jotkut lähestymistavat tosin keskittyvät “oikeisiin” työasentoihin, mutta niiden lähtökohta on se, miten keho on rakentunut eikä se, miten keho toimii maapallon vetovoiman piirissä. Tämän vuoksi työasennon “korjaaminen” ei ratkaise ongelmaa pysyvästi. Tutkimukset ja tilastot osoittavat, että vaikka tähän ongelmaan on pureuduttu jo kauan, tuki- ja liikuntaelinongelmat lisääntyvät kaiken aikaa.

 

Sisäinen ergonomia

Kevyesti Töissä opettaa “sisäistä ergonomiaa”, toisin sanoen kuinka voit käyttää koko kehoa siten, että vaivattomat työasennot löytyvät ilman turhaa jännittämistä tai kehon tahdonalaista kannattelua. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden oppia helpot toimintatavat ja vaivaton liikkuminen sovellettuna hammaslääkäreiden ja –hoitajien työhön.

Valmennuksemme perustuu Alexander-tekniikkaan, joka on näyttöön perustuva, ongelmien syihin kohdentuva kinesteettinen menetelmä työperäisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen ehkäisyyn ja rasituksesta palautumiseen. Sen avulla opit välttämään sellaisia työasentoja ja liikeratoja, jotka aiheuttavat ongelmia. Toisin sanoen opit itse huolehtimaan tuki- ja liikuntaelintesi terveydestä ja hyvinvoinnista.

 

Miten työskentelemme?

Opetus tapahtuu henkilökohtaisena ohjauksena työympäristössä tai työtilanteisiin soveltaen. Lisäksi on mahdollista saada online-oppimateriaali, jonka avulla voi opiskella itse. Henkilökohtaista ohjausta varten voit varata 30-40 minuutin yksityistunnin. Meiltä voi tilata opetuksen myös 4-12 hengen ryhmille. Tulemme myös mielellämme esittelemään työtämme ja kertomaan lisää.

 

Yhteistyömme australialaisen hammaslääkärin Dr Anikó Ballin kanssa

Työskentelemme yhteistyössä australialaisen Dr Anikó Bellin kanssa. Anikó on hammaslääkäri ja Alexander-tekniikan opettaja, joka on kehittänyt systemaattisen lähestymistavan kouluttaa nimenomaan hammaslääkäreitä vaivattomaan kehonkäyttöön erilaisissa työskentelytilanteissa. www.optimaldentalposture.com.