Alexander-tekniikan positiivisista vaikutuksista (työ)hyvinvointiin on julkaistu tutkimuksia monessa tieteellisessä artikkelissa.

Tässä on kooste Kevyesti Töissä -valmennukseen suoraan liittyvistä referensseistä:

 

Alexander-tekniikka yksittäinen tehokkain ja kestävin sekä yhdistettynä liikuntareseptiin edullisin tapa vähentää kroonisia selkäkipuja. Jopa 70% alentuminen kipupäivissä / kk: http://www.bmj.com/content/337/bmj.a884.full

Polven nivelrikosta kärsiville suuri apu 20 yksityistunnista: kipujen väheneminen yli 50% sekä motoristen taitojen parantuminen: https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-016-1209-2

Fysioterapian ja Alexander-tekniikan yhdistelmä tuotti parempia tuloksia kuin kumpikaan yksin. Fysioterapeuttiset harjoitukset vahvistivat selän ja raajojen lihaksiaAlexander-tekniikka tehosti tasapainojärjestelmän toimintaa sekä toi muutoksiin kestävyyden pitkällä aikavälillä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25642555

Päivittäisen työtehon kohoaminen 40% ja sairauspoissaolojen aleneminen 30% sveitsiläisessä suuryrityksessä: http://alexandertechnik-schwyz.ch/pdf/Congress%20Paper%20English%20Version.pdf

22 yrityksestä kerätty synteesitutkimus osoittaa Alexander-tekniikan tehokkuuden tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä psykososiaalisten ongelmien ehkäisyssä. Alexander-tekniikka lisää työntekijöiden ja työyhteisöjen paineensietokykyä, joustavuutta ja stressinhallintaa. Tutkimus löytyy täältä

Merkittävä paraneminen motorisissa ja ergonomisissa kyvyissä Alexander-tekniikan avulla: http://alexandertechnique.co.uk/research/increased-dynamic-regulation-postural-tone-through-alexander-technique-training

Paraneminen kirurgien motorisissa kyvyissä ja kirurgisessa ergonomiassa: http://alexandertechnique.co.uk/research/impact-alexander-technique-improving-posture-and-surgical-ergonomics-during-minimally

31% väheneminen koetussa niskakivussa ja sen tuottamissa esteissä arjen sujuvuuteen 20 Alexander-tekniikan yksityistunnilla: http://alexandertechnique.co.uk/research/ATLAS

Yli puolet osallistuneista kipupoliklinikan potilaista vähensi kipulääkitystä tai luopui siitä kokonaan kuuden Alexander-tekniikan yksityistunnin seurauksena: http://alexandertechnique.co.uk/research/taking-charge-choosing-new-direction-service-evaluation-alexander-technique-lessons-for

Synteesitutkimuksessa todettiin Alexander-tekniikan vähentävän muusikoiden esiintymisjännitystä